Úřední hodiny studijního oddělení: 9:00 - 17:00
Executive Education | European Insitute of Finance and ManagementExecutive Education | European Insitute of Finance and ManagementExecutive Education | European Insitute of Finance and Management
9:00 - 17:00
studium@eifm.cz
Praha

Digitální marketing

Souhrn

Tento 10 týdenní online program vám poskytne hluboké znalosti nejnovějších nástrojů a technik digitálního marketingu. Pomůže vám pochopit způsoby, jak využívat digitální marketingové kanály a spotřebitelskou analytiku, získat hluboký vhled do chování spotřebitelů a efektivně působit na zákazníky.

Ve světě, kde se stále více aktivit soustředí na internet, je digitální marketing jedním z nejefektivnějších způsobů, jak budovat vztahy se zákazníky a propagovat produkty nebo služby vaší organizace. Může však být také obtížné vyznat se v moři zkratek, technologií a platforem.

Tento kurz digitálního marketingu začíná přehledem prostředí digitálního marketingu a připraví vás na zavedení řady osvědčených rámců ve vaší organizaci. Studium se pak podrobně zabývá příležitostmi a strategiemi spojenými s předními kanály a platformami včetně digitálních, mobilních a nových technologií. Krok za krokem budete vedeni při posuzování potřeb zákazníků a marketingových cílů a při vytváření vlastních plánů digitálního marketingu pro placená i vlastněná média. Na konci spojíte své nápady v oblasti digitálního marketingu do jednoho integrovaného plánu založeného na prioritách a zdrojích vaší organizace.

Klíčové benefity

Executive kurz v oblasti digitálního marketingu připraví efektivní digitální marketéry, kteří dokáží navrhnout výkonné digitální marketingové strategie pro značky. V rámci tohoto kurzu zjistíte, jak vytvářet a poskytovat hodnotu a zajistit si udržitelnou konkurenční výhodu.

Získáte základní analytické dovednosti týkající se “velkých” zákaznických dat, které vám pomohou informovat o efektivitě marketingové strategie v celém zákaznickém trychtýři.

A naučíte se strategicky sledovat a vytvářet obsah pro silnější zapojení zákazníků online, efektivně zvládat online krize a efektivně implementovat a realizovat digitální marketingovou strategii ve vaší organizaci rozpoznáním a využitím klíčových faktorů.

Po úspěšném absolvování tohoto kurzu:

Základní informace:

  • 10 týdnů
  • Čeština
  • On-line
  • 25 000,- Kč
  • Kdykoliv

Knihovna

Studenti mají k dispozici online knihovnu s více než 10.000 odbornými publikacemi, knihami a odbornými pracemi.

Reference

Pro koho je kurz vhodný

Tento kurz je pro ty, kdo chtějí zlepšit své dovednosti, případně se chtějí naučit vytvářet efektivní, přizpůsobivou digitální strategii pro své podnikání, ověřit si své dovednosti v oblasti digitálních médií jako marketingový profesionál a naučit se nové, odolné strategie pro různorodé mediální prostředí, případně přejít do oblasti digitálního marketingu z nějakého jiného oboru a získat formální dovednosti pro začátek budování své nové kariéry.

Nadčasový přístup

Praktické znalosti nadčasových marketingových principů, které se kombinují s integrovaným přístupem k mediální strategii zaměřeným na publikum.

Flexibilita a adaptibilita

Schopnost přizpůsobit se neustálým změnám v prostředí digitálních médií, což vám umožní předvídat nové výzvy a plnit marketingové cíle.

Digitální strategie

Fungující strategie investic do digitálních médií založená na informovaném pochopení výhod a příležitostí, které představují různé přístupy a různé trhy.

Co se v kurzu naučíte

Digitální marketing a mediální strategie

Získejte přehled o tom, co je v oblasti digitálního marketingu a mediální strategie nadčasové a aktuální. Zjistěte, jak hráči, jako jsou reklamní sítě, platformy na straně poptávky a platformy pro správu dat, spolupracují s inzerenty, agenturami a vydavateli. Poté se naučíte, jak pomocí časem prověřených rámců vyhodnotit potřeby zákazníků a určit primární marketingové cíle. Jakmile si to všechno dáte dohromady, naučíte se vyhodnocovat výkonnost digitálních marketingových kampaní.

Základy strategie: Poznejte spotřebitele

Získejte smysluplné poznatky o spotřebitelích studiem jejich mediálních návyků na úrovni jednotlivců, komunit a kultur. Rozšíření digitálních technologií poskytuje podnikům nebývalý a rozmanitý soubor nových nástrojů, jak oslovit, zapojit, sledovat a reagovat na spotřebitele. Souhrnná a objemná digitální data lze také využít k lepšímu zacílení na konkrétní spotřebitelské segmenty. Tento předmět si klade za cíl poskytnout hlubší pochopení základních procesů plánování digitální marketingové kampaně a role různých digitálních kanálů v integrované marketingové komunikaci.

Budování strategie digitálních médií

Prozkoumejte strategie, abyste dospěli k doporučenému postupu, který zajistí, že strategie digitálních médií dosáhne marketingových cílů a klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI). Musíte pochopit, kdy a jak využít nejnovější analytické technologie, od Big Data po AI nebo IoT, a neustále odhalovat nové "živé" poznatky o zákaznících a trhu. Musíte tyto poznatky efektivně transformovat do nové hodnoty pro zákazníky tím, že budete vytvářet vynikající zážitky v průběhu zákaznické cesty. A konečně, klíčem k vašemu budoucímu úspěchu jako lídra firmy je vaše schopnost utvářet marketingovou organizaci zaměřenou na zákazníka, která je vybavena pro výběr, experimentování a rozšiřování využití následných vln technologií, jako jsou sociální média, robotika nebo blockchain, v rámci vašich produktových nebo servisních strategií.

Strategie investic do digitálních médií

Staňte se strategickým investorem napříč digitálními mediálními trhy. Využití placených médií, jako je nákup reklamního prostoru na známých webových stránkách, může být nejrychlejším způsobem propagace produktu nebo služby na digitálních platformách. Kromě zobrazování reklamy zahrnují placená média iniciativy, jako je marketing ve vyhledávačích, e-mailový marketing, videomarketing, reklamy na sociálních sítích a mobilní reklamy. Tento předmět vás seznámí s možnostmi a strategiemi spojenými s těmito různými kanály placených médií a provede vás sestavením marketingového plánu placených médií, který odpovídá vašim vlastním marketingovým cílům.

Cena Executive kurzu

Pokud jste připraveni posunout svou kariéru i osobní život zase o kousek výše a chcete získat vzdělání s inovativním a praktickým přístupem, tak neváhejte a přihlaste se!

Cena kurzu: 25 000,- Kč bez DPH

Platba může proběhnout jednorázově nebo být rozložena až do 3 bezúročných splátek. Před zahájením studia je vždy nutné uhradit první splátku ve výši 10.000 Kč.

Školné zahrnuje veškeré studijní materiály a přístup na všechny semináře či online přednášky pořádané European Institute of Finance & Management.

Sleva 5 %
Pokud se student rozhodne uhradit kurz jednorázově ještě před zahájením studia, bude mu na cenu kurzu dodatečně uplatněna sleva ve výši 5 %.

O certifikátu

Po úspěšném absolvování studijního kurzu obdržíte certifikát o absolvování od European Institute of Finance & Management, který bude cenným důkazem o tom, že jste si osvojili lepší schopnosti, znalosti a dovednosti v oblasti digitálního marketingu a budete schopni přispět k úspěšnému rozvoji organizace.

V průběhu kurzu budete průběžně hodnocení v souvislosti s plněním několika praktických úkolů. Tyto úkoly se plní vždy online a jejich úspěšné dokončení je podmínkou absolvování celého kurzu. Aby vám tedy bylo vydáno osvědčení o úspěšném absolvování, musíte splnit veškeré úkoly, které vám budou v rámci studia zadány. Tyto úkoly se liší v jednotlivých kurzech a odvíjejí se od náročnosti kurzu a požadavků garantů či lektorů kurzu.

Certifikát bude vystaven na vaše zákonné jméno a bude vám zaslán po úspěšném dokončení programu podle stanovených požadavků na adresu, kterou jste uvedli v přihlášce na kurz. Certifikát má neomezenou platnost a můžete ho využívat v rámci celé své kariérní cesty.