Úřední hodiny studijního oddělení: 9:00 - 17:00
Executive Education | European Insitute of Finance and ManagementExecutive Education | European Insitute of Finance and ManagementExecutive Education | European Insitute of Finance and Management
9:00 - 17:00
studium@eifm.cz
Praha

Digitální transformace

Souhrn

Technologie každý den přinášejí podnikům po celém světě zajímavé příležitosti a nové výzvy. A tyto podniky potřebují digitální odborníky, kteří jim pomohou udržet si náskok. Naši lektoři mají hluboké odborné znalosti v oblasti digitální transformace – studijní kurz je proto vyvíjeny na základě špičkového výzkumu a poznatků a je navržen tak, aby z vás vytvořil lídra, na kterého se vaše organizace obrátí, když nastane čas pro rozvoj digitální strategie, přijetí inovativních přístupů a prozkoumání potenciálu nových technologií.

Digitální transformace je momentálně žhavým tématem a je na pořadu dne téměř v každé organizaci. Tato nová realita ovlivňuje způsob, jakým přistupujeme k zákazníkům, způsob práce týmů, komunikaci a zkrátka hodnotovou nabídku firem. Aby organizace dokázaly reagovat na tyto nové potřeby, musí být vedoucí pracovníci schopni vytvořit jasnou vizi a dobře definovaný plán.

V rámci tohoto kurzu se naučíte, jak najít a vytvořit nové, zefektivněné a převratné obchodní nápady prostřednictvím digitálního auditu a rychlého procesu idealizace. Kromě toho budete mít možnost představit své nápady a vypracovat plán důsledného testování a vyhodnocení příležitosti, abyste zajistili jejich vhodnost pro trh.

Klíčové benefity

Digitální transformace se v posledních letech stala doslova povinností a týká se téměř všech organizací na celém světě, které se těmto změnám musejí přizpůsobit. Nicméně podle provedených průzkumů až 87 % iniciativ digitální transformace nesplní své očekávání. Pokud jste byli pověřeni realizací digitální transformace vaší organizace, musíte si být vědomi úskalí, na která nevyhnutelně narazíte, a znát osvědčené postupy založené na zkušenostech.

Tento program vychází z mnohaletého výzkumu digitální transformace a desítek rozhovorů s vedoucími pracovníky podniků, kteří se na ní podílejí. Po absolvování tohoto kurzu budete schopni:

Základní informace:

  • 5 týdnů
  • Čeština
  • On-line
  • 21 000,- Kč
  • Kdykoliv

Knihovna

Studenti mají k dispozici online knihovnu s více než 10.000 odbornými publikacemi, knihami a odbornými pracemi.

Reference

Pro koho je kurz vhodný

Kurz nabízí netechnický, široký přehled o nových technologiích, které ovlivňují společnosti ve všech odvětvích. Digitální transformace je zásadním tématem pro odborníky, ať už se jedná o technologické manažery a vedoucí pracovníky, kteří se snaží porozumět technologiím, které jsou hnací silou digitální transformace, a tomu, jak je implementovat, aby ve své organizaci řídili digitální transformaci nebo funkční manažery napříč odvětvími, kteří chtějí zvládnout různé oblasti transformace a implementovat strategii v rámci své funkce nebo organizace.

Rozvoj myšlení

Zcela chápete souvislost mezi velkými daty, analýzou dat a nejúspěšnějšími současnými organizacemi a chcete se v této oblasti rozvíjet.

Zaměřujete se na hodnoty

Zamýšlíte se nad tím, jaký dopad může mít na úspěch podniku návrh zaměřený na zainteresované strany, a kam můžete podnik posunout.

Cílíte na rozvoj organizace

Naučíte se, jak najít a vytvořit nové, zefektivněné a převratné obchodní nápady, které budete následně moci realizovat v rámci organizace.

Co se v kurzu naučíte

Komplexní příprava na digitální transformaci

Všechny organizace spoléhají na vývoj obchodního modelu prostřednictvím identifikace a využívání nových digitálních nástrojů. V rámci tohoto předmětu zjistíte, jakým způsobem vybrat ty nejlepší nápady pro digitální transformaci vaší organizace nebo podnikatelského podniku. Provedete audit budovatele, abyste posoudili současný stav inovačního procesu a zjistili, jaký by měl být ideální stav organizace a po jeho dokončení digitalizační audit, kde zhodnotíte současný stav využití digitálních nástrojů v oblasti zásobování, organizačních procesů, interakce se zákazníky a poprodejních služeb. Tato analýza vás povede k identifikaci příležitostí pro využití digitálních technologií.

Kreativita a generování nápadů

Naučíte se osvědčené postupy pro rychlé generování nápadů pro nové podniky. Pomocí nástrojů a aktivit denně rozšíříte svůj seznam nápadů a napnete své tvůrčí svaly. Poté použijete své osvědčené postupy na řadu šablon pro návrh produktů a služeb, transformaci obchodního modelu a transformaci prodeje, abyste vymysleli nápady na nové produkty a služby.

Vytváření příležitostí pro digitální transformaci

Použijete řadu technik pro rozvoj využívání digitálních nástrojů ve vaší organizaci. Zhodnotíte svůj obchodní model a určíte, kam můžete digitální nástroje integrovat, abyste lépe uspokojili potřeby svých zákazníků a zvýšili ziskovost. Poté identifikujete digitální tržní niky, které jsou příležitostí k naplnění neuspokojených potřeb zákazníků. Na závěr získáte rozsáhlý soubor nástrojů pro rozvoj nových nápadů v rámci celé organizace nebo pro své podnikatelské záměry.

Cena Executive kurzu

Pokud jste připraveni posunout svou kariéru i osobní život zase o kousek výše a chcete získat vzdělání s inovativním a praktickým přístupem, tak neváhejte a přihlaste se!

Cena kurzu: 21 000,- Kč bez DPH

Platba může proběhnout jednorázově nebo být rozložena až do 3 bezúročných splátek. Před zahájením studia je vždy nutné uhradit první splátku ve výši 10.000 Kč.

Školné zahrnuje veškeré studijní materiály a přístup na všechny semináře či online přednášky pořádané European Institute of Finance & Management.

Sleva 5 %
Pokud se student rozhodne uhradit kurz jednorázově ještě před zahájením studia, bude mu na cenu kurzu dodatečně uplatněna sleva ve výši 5 %.

O certifikátu

Po úspěšném absolvování studijního kurzu obdržíte certifikát o absolvování od European Institute of Finance & Management, který bude cenným důkazem o tom, že jste si osvojili lepší schopnosti, znalosti a dovednosti v oblasti digitální transformace společnosti a budete schopni přispět k úspěšnému rozvoji organizace.

V průběhu kurzu budete průběžně hodnocení v souvislosti s plněním několika praktických úkolů. Tyto úkoly se plní vždy online a jejich úspěšné dokončení je podmínkou absolvování celého kurzu. Aby vám tedy bylo vydáno osvědčení o úspěšném absolvování, musíte splnit veškeré úkoly, které vám budou v rámci studia zadány. Tyto úkoly se liší v jednotlivých kurzech a odvíjejí se od náročnosti kurzu a požadavků garantů či lektorů kurzu.

Certifikát bude vystaven na vaše zákonné jméno a bude vám zaslán po úspěšném dokončení programu podle stanovených požadavků na adresu, kterou jste uvedli v přihlášce na kurz. Certifikát má neomezenou platnost a můžete ho využívat v rámci celé své kariérní cesty.