Úřední hodiny studijního oddělení: 9:00 - 17:00
Executive Education | European Insitute of Finance and ManagementExecutive Education | European Insitute of Finance and ManagementExecutive Education | European Insitute of Finance and Management
9:00 - 17:00
studium@eifm.cz
Praha

FinTech

Souhrn

Každý, kdo se pohybuje ve světě tradičních finančních institucí, správy aktiv nebo půjček – nebo se dokonce jen okrajově zabývá novějšími možnostmi, jako je crowdfunding, mobilní platby, blockchain a kryptoměny – má důvod se o FinTech zajímat.

FinTech neboli finanční technologie zahrnuje řadu rychle se rozvíjejících technologických změn v sektoru finančních služeb. V rámci tohoto kurzu získáte objektivní pohled na klíčové disrupce v současném prostředí FinTech odvětví. Na základě těchto poznatků aplikujete poznatky o narušení na výzvu, proniknete také do pěti hlavních finančních vertikál, včetně wealthtech (robotické poradenství), alternativních (peer-to-peer) půjček, pojišťovacích technologií, měnových a platebních technologií a regulačních technologií a budete se věnovat i studiu blockchainu, kryptoměn a kryptografie, kde budete zkoumat, jak kryptoměny jako Bitcoin využívají blockchain k usnadnění peer-to-peer digitálních transakcí.

Dozvíte se také, jak moderní investiční strategie využívají technologie k dosažení optimálních výsledků, prozkoumáte převratnou sílu měnících se platebních metod, analyzujete měnící se regulační prostředí a získáte hlubší znalosti o celé této problematice. Na konci budete schopni činit informovaná rozhodnutí o nasazení finančních technologií pro sebe nebo pro svou firmu, což vám poskytne konkurenční výhodu při využívání nejnovějších finančních inovací.

Klíčové benefity

Dozvíte se základní součásti finančních strategií založených na technologiích, od složitých předpisů přes kryptoměny až po optimalizaci portfolia. Dozvíte se také, jak moderní investiční strategie využívají technologie k dosažení optimálních výsledků, prozkoumáte převratnou sílu měnících se platebních metod, zanalyzujete měnící se regulační prostředí a získáte hlubší znalosti o robotickém poradenství, crowdfundingu, peer-to-peer půjčkách a blockchainu.

Po absolvování tohoto kurzu získáte:

Základní informace:

  • 12 týdnů
  • Čeština
  • On-line
  • 35 000,- Kč
  • Kdykoliv

Knihovna

Studenti mají k dispozici online knihovnu s více než 10.000 odbornými publikacemi, knihami a odbornými pracemi.

Reference

Pro koho je kurz vhodný

Tento kurz je pro všechny odborníky na finanční služby, poradce, Softwarové společnosti, které prodávají finanční služby, bankovní odborníky, odborníky v oblasti IT, bezpečnosti a regulace, odborníky na rizikový kapitál, případně podnikatele či kohokoliv, koho oblast FinTech zajímá, a kdo si uvědomuje sílu nových technologií.

Chcete se učit

Ve světě, kde se software neustále vyvíjí a aktualizuje, je na místě, aby se člověk aktivně a samostatně učil. Tento kurz vám pomůže pokrýt všechny základy a dovednosti v oblasti Fintech.

Technologie

Kurz vám pomůže získat správné dovednosti, abyste dokázali identifikovat technologie, které ovlivňují poskytování FinTech a finančních služeb, a abyste byli schopni tyto technologie vhodně a efektivně používat.

Aktuální informace

FinTech je jedním z nejlepších odvětví, kde se můžete zdokonalovat v nejnovějších dovednostech a znalostech při práci. Budoucnost je v rukou každého, kdo přijme inovace a bude se zajímat o vše v rámci odvětví fintech.

Co se v kurzu naučíte

FinTech a disrupce

Definujete si, co je (a co není) FinTech. Prozkoumáte klíčové disrupce, které vedly ke vzniku současného FinTech odvětví. Poté aplikujete poznatky o narušení na výzvu, které čelí vaše organizace. Kromě toho prozkoumáte některé klíčové hráče v ekosystému FinTech a provedete Porterovu analýzu pěti sil na souvisejícím produktu nebo službě: jedné z nabídek vaší vlastní organizace nebo jiné firmy. Poté provedete analýzu konkurenčního trhu své vlastní nebo cizí organizace, která vám pomůže předvídat potenciální oblasti rizik a příležitostí.

Inovace v oblasti FinTech

Cílem je seznámit uchazeče se širokou škálou finančních technologií. Ačkoli finančnictví vždy stálo v čele technologických inovací, finanční odvětví se v souvislosti s novými technologiemi rychle mění. V minulosti stály v čele inovací ve finančnictví centrální vlády a finanční instituce. Dnes jsou v čele inovací ve finančním odvětví firmy a odborníci na informační technologie. Naším cílem je ukázat genezi a případy využití technologií.

Decentralizované financování (DeFi): Budoucnost finanční specializace

DeFi neboli Decentralized Finance je nová technologie, při níž uživatelé komunikují jako rovný s rovným s algoritmy nebo chytrými smlouvami, nikoli prostřednictvím tradičních zprostředkovatelů, jako jsou banky, makléřské společnosti nebo pojišťovny. Tato technologie má potenciál změnit finance, jak je známe. Řeší klíčové problémy tradičních financí, jako je nedostatečná inkluze, neefektivita, neprůhlednost, centralizovaná kontrola a nedostatečná interoperabilita. V rámci studia se zaměříme na historický vývoj DeFi a na problémy, které řeší, na mechaniku, nabídku, vlastnictví, půjčky a swapy, dále na základní protokoly související s DeFi a budeme analyzovat klíčová rizika spojené s otázkami a regulacemi okolo DeFi.

Kryptoměny a účetnictví

Od vzniku internetu se programátoři snaží přijít na to, jak vytvořit [digitální] svět, ve kterém mohou lidé kdekoli - i zcela cizí lidé - bezpečně a efektivně provádět přímé transakce mezi sebou. V podstatě se snaží znovu vytvořit základní kámen civilizace: uspořádaný systém účetnictví, který lidem umožňuje důvěřovat vzájemným tvrzením o tom, co vlastní, co dluží a co jim náleží. Po většinu digitálního věku tuto "důvěru" zprostředkovávaly třetí strany, jako jsou banky, vlády nebo důvěryhodné společnosti, které byly ochotny zaručit, že transakce je platná a bezpečná. Transakce prostřednictvím třetích stran jsou však pomalé a drahé a nemůže je ověřit jen tak někdo, což otevírá dveře podvodům a krádežím. Seznámíte se s mechanikou technologie blockchain a s tím, jak blockchain funguje jako důvěryhodná třetí strana a procvičíte si artikulaci dalších transformačních způsobů, kterými mohou blockchainy změnit způsob, jakým probíhají obchodní a mezilidská spojení online.

Základy kryptografie

Kryptografie existuje již tisíce let a dnes je základem digitální komunikace. Většina lidí se na kryptografii denně spoléhá, aniž by o tom věděla; většina populárních aplikací pro zasílání zpráv používá šifrování, aby zajistila bezpečnost zpráv mezi dvěma lidmi. Technologie blockchain podobným způsobem spoléhá na kryptografii, která chrání identitu odesílajících a přijímajících osob a zajišťuje, že všechny informace a transakce jsou bezpečné a legitimní. Chcete-li tedy technologii blockchain skutečně porozumět, musíte pochopit základní principy kryptografie.

Seznámíte se proto se základy kryptografie: s tím, jak byly informace v historii pomocí matematiky zakrývány (šifrovány) a odhalovány (dešifrovány). Uvidíte, jak lze zprávu proměnit v číslo a jak toto číslo mohou zašifrovat a dešifrovat dvě zcela cizí osoby. Vyzkoušíte si šifrování vlastní zprávy, abyste pochopili základy toho, co tvoří dobré šifrovací schéma. Poté se hlouběji ponoříte do specifického typu kryptografie používané v technologii blockchain - kryptografie s veřejným klíčem - a do příslibů a omezení, které má při provádění základních funkcí blockchainu.

Cena Executive kurzu

Pokud jste připraveni posunout svou kariéru i osobní život zase o kousek výše a chcete získat vzdělání s inovativním a praktickým přístupem, tak neváhejte a přihlaste se!

Cena kurzu: 35 000,- Kč bez DPH

Platba může proběhnout jednorázově nebo být rozložena až do 3 bezúročných splátek. Před zahájením studia je vždy nutné uhradit první splátku ve výši 15.000 Kč.

Školné zahrnuje veškeré studijní materiály a přístup na všechny semináře či online přednášky pořádané European Institute of Finance & Management.

Sleva 5 %
Pokud se student rozhodne uhradit kurz jednorázově ještě před zahájením studia, bude mu na cenu kurzu dodatečně uplatněna sleva ve výši 5 %.

O certifikátu

Po úspěšném absolvování studijního kurzu obdržíte certifikát o absolvování od European Institute of Finance & Management, který bude cenným důkazem o tom, že jste si osvojili lepší schopnosti, znalosti a dovednosti v rámci problematiky fintech a jejího vztahu k podnikání a rozvoji organizací.

V průběhu kurzu budete průběžně hodnocení v souvislosti s plněním několika praktických úkolů. Tyto úkoly se plní vždy online a jejich úspěšné dokončení je podmínkou absolvování celého kurzu. Aby vám tedy bylo vydáno osvědčení o úspěšném absolvování, musíte splnit veškeré úkoly, které vám budou v rámci studia zadány. Tyto úkoly se liší v jednotlivých kurzech a odvíjejí se od náročnosti kurzu a požadavků garantů či lektorů kurzu.

Certifikát bude vystaven na vaše zákonné jméno a bude vám zaslán po úspěšném dokončení programu podle stanovených požadavků na adresu, kterou jste uvedli v přihlášce na kurz. Certifikát má neomezenou platnost a můžete ho využívat v rámci celé své kariérní cesty.