Úřední hodiny studijního oddělení: 9:00 - 17:00
Executive Education | European Insitute of Finance and ManagementExecutive Education | European Insitute of Finance and ManagementExecutive Education | European Insitute of Finance and Management
9:00 - 17:00
studium@eifm.cz
Praha

Inovace a automatizace

Souhrn

Prozkoumejte struktury a strategie, které umožňují špičkovým společnostem opakovaně inovovat a neustále se v této rychlé době posouvat kupředu. Od nemocnic po high-tech firmy – inovace jsou hnacím motorem trvalého úspěchu. Ať už budujete nový podnik, transformujete zavedený podnik nebo vedete tým výzkumu a vývoje produktů, musíte najít způsoby, jak vytvořit a rozvíjet kulturu experimentování a inovací – a vyvinout pružnější podnik.

Protože každá společnost je schopna vytvořit nový produkt, přijít s novou službou nebo technologií, ale bez smysluplného plánu je velká pravděpodobnost, že se velká návratnost vaší investice konat nebude.. V tomto kurzů se proto dozvíte, jak vytvořit funkční inovační strategii, která bude v souladu s cíli vaší organizace, jak vytvořit a opakovaně rozvíjet různé aspekty úspěšné strategie, jakož i vypracování celkové vize, cílů SMART a rozpočtu. Budete také obeznámení s používáním inovačních nástrojů jako lean startup, makerspace a designového myšlení, které vám pomohou v procesu získávání a poznávání zákazníků. Naučíte se také identifikovat potenciální rizika pro úspěšnou realizaci vaší strategie a vytvoříte plány na jejich zmírnění.

Dále se také naučíte, jak eticky a efektivně zavádět a spravovat technologie automatizace služeb ve vaší organizaci, abyste zvýšili produktivitu, ziskovost a spokojenost zákazníků.

Klíčové benefity

Pod vedením špičkových akademiků si osvojíte inovativní myšlení a odborné znalosti o managementu inovací, teorií generování nápadů, výběru, formulování strategie a její implementace včetně procesů automatizace. Seznámíte se také s nástroji pro vlastní realizaci inovačních projektů a procesu automatizace, díky kterému se budete nejen vy, ale celá vaše organizace neustále posouvat a snáze reagovat na požadavky trhu.

Osvojíte si také inovativní myšlení a odborné znalosti týkající se toho, jak firmy úspěšně vytvářejí nové nápady pro uvádění nových produktů na trh.

Během tohoto kurzu se naučíte, jak:

Základní informace:

  • 9 týdnů
  • Čeština
  • On-line
  • 21 500,- Kč
  • Kdykoliv

Knihovna

Studenti mají k dispozici online knihovnu s více než 10.000 odbornými publikacemi, knihami a odbornými pracemi.

Reference

Pro koho je kurz vhodný

Tento kurz je vhodný pro všechny manažery, ředitele a další vedoucí pracovníci, kteří jsou zodpovědní za vývoj nových produktů, služeb a zkušeností zákazníků a kteří pocházejí z funkčních oblastí, jako je výzkum a vývoj produktů, inženýrství, produktový management, marketing, provoz, finance nebo strategie. Tento kurz vám usnadní cestu vzhůru po kariérním žebříčku díky relevantním informacím a dovednostem, které využijete v reálné praxi.

Osobní rozvoj

Potřebujete se stát inovativnějším, flexibilnějším a agilnějším myslitelem. Toužíte získat a aplikovat exkluzivní strategické poznatky

Reálné problémy

Seznámíte se s mnoha podrobnými příklady z reálného světa a praktickými cvičeními, které vám pomohou vidět svět jinak a nakonec vyvinout promyšlenější strategie pro dosažení trvalého obchodního úspěchu.

Cílíte na rozvoj organizace

Naučíte se, jak najít a vytvořit nové, zefektivněné a převratné obchodní nápady, které budete následně moci realizovat v rámci organizace.

Co se v kurzu naučíte

Budování inovačních kompetencí

Pro vytvoření a udržení kultury inovací a podnikavosti v organizaci je užitečné vytvořit prostředí, které podporuje určité myšlení. A právě tyto způsoby myšlení mohou nejprve vytvořit změnu kultury ve vaší organizaci, po níž často následuje vyšší finanční návratnost investic. Tyto způsoby myšlení jsou kompetence, které přeměňují nápady na reálnou a úspěšnou investici. Seznámíte se proto s klíčovými kompetencemi v oblasti inovací a budete se učit je uplatňovat. Každou z obsažených kompetencí využívají velké i malé organizace a výsledkem jsou nové produkty a služby a spokojení zaměstnanci a zákazníci.

Inovační nástroje

Existuje mnoho zajímavých nástrojů, které můžete použít k zavedení inovací ve vaší organizaci. Tyto nástroje jsou tzv. "kladivem a hřebíky" inovací. Seznámíte se hned s několika inovačními nástroji. Uvidíte také, jak je jiné organizace úspěšně použily ke zvýšení kulturní a finanční návratnosti investic, potěšení zákazníků a zlepšení provozní efektivity.

Hodnocení inovačních procesů

Cílem je naučit vás navrhnout strategii řízení portfolia inovačních projektů ve vaší organizaci. Prozkoumáte osvědčené postupy pro řízení portfolia a vytvoříte plán pro šíření inovací a inovační kultury. Poté prozkoumáte typická rizika vaší strategie a vytvoříte plán na její udržení. Tato část kurzu vás připraví na představení vašeho inovačního placematu ve vaší organizaci.

Rozvoj inovační strategie

Podnik s inovační kulturou nevzniká jen tak. Musíte naplánovat jak finanční úspěch, tak kulturní změnu. Existuje několik typů a přístupů k inovacím. Jak vytvořit inovační strategii pro váš podnik? V této části kurzu začnete vytvářet inovační strategický plán. Určíte cíle své organizace a sladíte s nimi inovační strategii. Vypěstujete si výkonného šampiona a stanovíte SMART cíle pro svůj nový produkt, službu nebo technologii. Identifikujete rizika a překážky nasazení a vytvoříte plány na jejich zmírnění. Cestou si vyslechnete případové studie velkých i malých, soukromých i vládních, zavedených i začínajících organizací z mnoha oblastí, které úspěšně zavedly inovační strategii s udržitelnými pozitivními dopady na své hospodářské výsledky.

Zavádění inovací

Naučili jste se vytvořit inovační strategii a stanovili vizi, cíle SMART a výsledná opatření. Identifikovali jste kompetence, jako je lean startup, makerspace a designové myšlení, a vybrali jste nástroje pro budování inovační kultury. Nyní se dozvíte, jak svou strategii realizovat. Poté, co zmapujete klíčové interní zainteresované strany, navrhnete plán kampaně pro svou strategii a sestavíte specializovaný tým. Pochopíte různé motivace vaší inovační dílny a "motoru výkonu" a naučíte se efektivně spolupracovat s členy týmu motoru výkonu.

Automatizace

Naučíte se klíčové dovednosti v oblasti porozumění, mapování, navrhování, analýzy, automatizace a monitorování procesů podnikových operací. Naučíte se, jak vaše podnikové procesy souvisejí se zákazníky a poskytováním hodnoty. Naučíte se analyzovat výkonnost organizace z pohledu procesů, přepracovat procesy pomocí technik zaměřených na hodnotu, navrhnout pracovní postupy a implementovat je ve svém podniku. Cílem je zaměřit se na identifikaci a pochopení procesů automatizace podniků, vypracovávání strategie implementace a integrace podnikových procesů a na posuzování efektivity a účinnosti podnikání z hlediska těchto procesů, identifikovat případně nedostatky a najít cestu k jejích zlepšení.

Cena Executive kurzu

Pokud jste připraveni posunout svou kariéru i osobní život zase o kousek výše a chcete získat vzdělání s inovativním a praktickým přístupem, tak neváhejte a přihlaste se!

Cena kurzu: 21 500,- Kč bez DPH

Platba může proběhnout jednorázově nebo být rozložena až do 3 bezúročných splátek. Před zahájením studia je vždy nutné uhradit první splátku ve výši 10.000 Kč.

Školné zahrnuje veškeré studijní materiály a přístup na všechny semináře či online přednášky pořádané European Institute of Finance & Management.

Sleva 5 %
Pokud se student rozhodne uhradit kurz jednorázově ještě před zahájením studia, bude mu na cenu kurzu dodatečně uplatněna sleva ve výši 5 %.

O certifikátu

Po úspěšném absolvování studijního kurzu obdržíte certifikát o absolvování od European Institute of Finance & Management, který bude cenným důkazem o tom, že jste si osvojili lepší schopnosti, znalosti a dovednosti v oblasti inovace a automatizace společnosti a budete schopni přispět k úspěšnému rozvoji organizace.

V průběhu kurzu budete průběžně hodnocení v souvislosti s plněním několika praktických úkolů. Tyto úkoly se plní vždy online a jejich úspěšné dokončení je podmínkou absolvování celého kurzu. Aby vám tedy bylo vydáno osvědčení o úspěšném absolvování, musíte splnit veškeré úkoly, které vám budou v rámci studia zadány. Tyto úkoly se liší v jednotlivých kurzech a odvíjejí se od náročnosti kurzu a požadavků garantů či lektorů kurzu.

Certifikát bude vystaven na vaše zákonné jméno a bude vám zaslán po úspěšném dokončení programu podle stanovených požadavků na adresu, kterou jste uvedli v přihlášce na kurz. Certifikát má neomezenou platnost a můžete ho využívat v rámci celé své kariérní cesty.