Úřední hodiny studijního oddělení: 9:00 - 17:00
Executive Education | European Insitute of Finance and ManagementExecutive Education | European Insitute of Finance and ManagementExecutive Education | European Insitute of Finance and Management
9:00 - 17:00
studium@eifm.cz
Praha

Obchodní vyjednávání

Souhrn

Všichni denně vyjednáváme. Na osobní úrovni vyjednáváme mimo jiné s přáteli, rodinou, pronajímateli, prodejci aut a zaměstnavateli. Vyjednávání je také klíčem k obchodnímu úspěchu. Žádný podnik nemůže přežít bez výhodných smluv. Ve firmě mohou vyjednávací dovednosti vést k vašemu kariérnímu postupu. Naučit se tedy efektivně vyjednávat je důležitá dovednost v podnikání i v životě. Pokud se stanete lepším vyjednavačem, je pravděpodobnější, že dosáhnete požadovaného obchodu, dostanete lepší pracovní nabídku a vytvoříte další hodnoty.

V kurzu o obchodním vyjednávání se seznámíte s prvky úspěšného vyjednávání, včetně řešení problémů a konfliktů. Tento kurz obsahuje simulovaný model obchodního vyjednávání, kde lze studovat jeho různé aspekty, dále poskytuje základní předpoklad pro aplikovaná obchodní jednání, v rámci kterých budou probíhat skutečná jednání prostřednictvím online setkání v malých týmech uchazečů zastupujících jednotlivé strany.

V tomto online kurzu se seznámíte s procesem vyjednávání, počínaje určením cílů a výzev každé strany a pokračuje dovednostmi a taktikami úspěšného vyjednávání. Dále se budete zabývat tím, jak obchodní kontext motivuje každou ze stran. Nakonec se seznámíte s různými transakčními strukturami, kterými lze dosáhnout cílů každé strany. Prozkoumáte také etické, profesní, politické a společenské otázky, které mohou při obchodním vyjednávání vyvstat.

Klíčové benefity

Tento kurz vám pomůže zlepšit vaše vyjednávací schopnosti tím, že vás seznámí s příslušnými nástroji a terminologií i praktickými vyjednávacími taktikami. V průběhu kurzu budete mít možnost projít a analyzovat reálné případové studie a naučíte se, jak kombinovat různé vyjednávací techniky pro dosažení nejlepších výsledků. Nakonec odejdete lépe připraveni dosáhnout požadovaných výsledků v jakékoli obchodní situaci – dovednost, která se vám vyplatí po celý život.

Po absolvování tohoto kurzu si zlepšíte především tyto dovednosti:

Základní informace:

  • 5 týdnů
  • Čeština
  • On-line
  • 13 000,- Kč
  • Kdykoliv

Knihovna

Studenti mají k dispozici online knihovnu s více než 10.000 odbornými publikacemi, knihami a odbornými pracemi.

Reference

Pro koho je kurz vhodný

Tento kurz je vhodný pro každého, kdo chce zlepšit své postavení nebo svou společnost posunout o úroveň výš skrze výhodnější podmínky, smlouvy či jiná důležitá rozhodnutí. Ať už vyjednáváte o běžných smlouvách, nebo o fúzích, při nichž jde o hodně, dozvíte se, jak dosáhnout lepších výsledků díky komplexnějšímu a strategičtějšímu přístupu k uzavírání smluv – před jednáním, během něj i po něm.

Jste cílevědomý

Víte, čeho chcete dosáhnout a potřebujete podporu na své cestě. Kurz vám umožní lépe se orientovat v určitých situacích, správně se rozhodovat a především jednat.

Máte vizi

Naučíte se zvládat emočně náročné situace a efektivně se s nimi vypořádat, aby výsledek směřoval k naplnění vaší vize, zájmům a zároveň i cílům všech zúčastněných.

Komunikace

Komunikace je často stěžejním prvkem, který má vliv na výsledek obchodního jednání. Proto je na ni kladen důraz i v tomto kurzu a po jeho absolvování již komunikace nebude nečím, z čeho budete mít strach či obavy.

Co se v kurzu naučíte

Efektivní rozhodování

Dozvíte se, jaký je rozdíl mezi distributivním a integračním vyjednáváním a jak každý z těchto přístupů k vyjednávání využít k vytvoření maximální hodnoty. Poté se naučíte, jak tyto dva přístupy vyvážit, abyste zvýšili své šance na uzavření dohody a vytvořili ještě větší další hodnotu. Na konci budete mít k dispozici nástroje, které vám umožní nejen efektivně rozdělit svou část podílu/zájmu, ale také ji zvětšit tak, abyste z toho měli prospěch vy i váš partner při vyjednávání.

Vyjednávání na obchodní bázi

Tato část kurzu je určena manažerům - z oblasti obchodu, veřejné správy, mezinárodních organizací nebo nevládních organizací -, kteří chtějí jít dál než k intuici a osvojit si osvědčené nástroje, které jim pomohou dosáhnout většího úspěchu při vyjednávání. Umožníme vám lépe rozvíjet mezikulturní předvídavost a flexibilitu při vyjednávání - obě tyto dovednosti jsou v mezinárodním prostředí klíčové a nakonec budete schopni zvolit a vést mediační proces. Získáte hlubší porozumění řešení konfliktů na pracovišti a v mezinárodním měřítku.

Strategie vyjednávání

Umění vyjednávat se denně objevuje v životě zaměstnanců na všech úrovních a na všech pozicích. Účastníci se seznámí s tím, jak se používají současné přístupy k vyjednávací strategii a taktice, co vyjednávání obnáší, jaké typy vyjednávacích vztahů existují od tvrdého vyjednávání přes vyjednávání typu win-win až po plně partnerské a osobní vztahy. Budeme zkoumat osobní a behaviorální charakteristiky efektivního vyjednavače a diskutovat o tom, jaký vliv mají na proces a výsledek vyjednávání zmocnění, moc a autorita. Témata zahrnují, jak důležité je plánování a příprava na vyjednávání.

Psychologie vyjednávání

Tento předmět se zaměřuje na psychologický prvek vyjednávání. Dozvíte se, jak může pochopení vlastního psychického stavu a psychického stavu vašeho partnera významně ovlivnit průběh vyjednávání. Seznámíte se s technikami, které vám umožní rozvíjet svou emoční inteligenci pro lepší komunikaci s druhou stranou. Dozvíte se také o jednáních, která selhala v důsledku určitých pocitů, a co dělat, abyste je zachránili.

Cena Executive kurzu

Pokud jste připraveni posunout svou kariéru i osobní život zase o kousek výše a chcete získat vzdělání s inovativním a praktickým přístupem, tak neváhejte a přihlaste se!

Cena kurzu: 13 000,- Kč bez DPH

Platba může proběhnout jednorázově nebo být rozložena až do 3 bezúročných splátek. Před zahájením studia je vždy nutné uhradit první splátku ve výši 5000 Kč.

Školné zahrnuje veškeré studijní materiály a přístup na všechny semináře či online přednášky pořádané European Institute of Finance & Management.

Sleva 5 %
Pokud se student rozhodne uhradit kurz jednorázově ještě před zahájením studia, bude mu na cenu kurzu dodatečně uplatněna sleva ve výši 5 %.

O certifikátu

Po úspěšném absolvování studijního kurzu obdržíte certifikát o absolvování od European Institute of Finance & Management, který bude cenným důkazem o tom, že jste si osvojili lepší schopnosti, znalosti a dovednosti v oblasti obchodního vyjednávání a soft skills společnosti a budete schopni přispět k úspěšnému rozvoji organizace.

V průběhu kurzu budete průběžně hodnocení v souvislosti s plněním několika praktických úkolů. Tyto úkoly se plní vždy online a jejich úspěšné dokončení je podmínkou absolvování celého kurzu. Aby vám tedy bylo vydáno osvědčení o úspěšném absolvování, musíte splnit veškeré úkoly, které vám budou v rámci studia zadány. Tyto úkoly se liší v jednotlivých kurzech a odvíjejí se od náročnosti kurzu a požadavků garantů či lektorů kurzu.

Certifikát bude vystaven na vaše zákonné jméno a bude vám zaslán po úspěšném dokončení programu podle stanovených požadavků na adresu, kterou jste uvedli v přihlášce na kurz. Certifikát má neomezenou platnost a můžete ho využívat v rámci celé své kariérní cesty.