Úřední hodiny studijního oddělení: 9:00 - 17:00
Executive Education | European Insitute of Finance and ManagementExecutive Education | European Insitute of Finance and ManagementExecutive Education | European Insitute of Finance and Management
9:00 - 17:00
studium@eifm.cz
Praha

Podnikání a umělá inteligence

Souhrn

Umělá inteligence (AI) umožňuje významné a rychlé změny v podnicích téměř ve všech odvětvích a oborech. Zejména strojové učení – schopnost počítače zlepšovat svůj výkon bez lidského pokynu – je hnací silou vývoje nových aplikací, které mohou urychlit produktivitu a konkurenční výhodu firem.

Od automatizace různých aspektů podnikání až po předpovídání vzorců v datech – umělá inteligence dokáže plnit úkoly s mnohem větší přesností a rychlostí než člověk – a mění tak nejen to, co mohou podniky a manažeři dělat, ale i to, jak to dělají. Zdravotnické, finanční, maloobchodní a cestovní organizace poskytují zcela nové služby zákazníkům díky chatbotům, inteligentním hlasovým asistentům a konverzační AI. Mezitím řada nových aplikací strojového učení poskytuje podnikům přístup k hloubkové analýze klíčových interních dat (jako je zapojení zaměstnanců, sítě a odchody) pro redesign organizace.

Tento kurz vám poskytne hluboké porozumění tomu, jak je AI zakomponována do oblasti podnikání, abyste mohli zjistit, co může (a nemůže) udělat pro vás a vaši organizaci. Kurz vás vybaví praktickými rámci a šablonami pro práci s datovými vědci a programátory a ukáže vám, jak zadávat analýzy a analyzovat získané výsledky.

Klíčové benefity

Umělá inteligence ovládá svět. Cílem tohoto kurzu je proto rozšířit vaše znalosti v oblasti umělé inteligence na vyšší úroveň. Kurz pokrývá vše od základů U&P až po složitosti umělé inteligence v oblasti strojového učení. A co víc, díky absolvování tohoto kurzu si otevřete další kariérní příležitosti v rámci IT průmyslu.

Budeme se snažit překlenout propast mezi podnikáním a technologiemi. Proto je kurz určen pro vedoucí pracovníky a podnikatele z různých funkcí a odvětví, kteří chtějí porozumět možnostem umělé inteligence, a je použitelný i pro technické odborníky, jako jsou ředitelé IT, manažeři IT a obchodní analytici, kteří chtějí lépe porozumět tomu, jak lze umělou inteligenci implementovat v jejich organizacích. 

Úspěšným absolvováním tohoto kurzu:

Základní informace:

  • 11 týdnů
  • Čeština
  • On-line
  • 27 500,- Kč
  • Kdykoliv

Knihovna

Studenti mají k dispozici online knihovnu s více než 10.000 odbornými publikacemi, knihami a odbornými pracemi.

Reference

Pro koho je kurz vhodný

Tento kurz je vhodný pro všechny vedoucí pracovníky, kteří chtějí pochopit, jak mohou své organizace připravit na umělou inteligenci, vedoucí a vrcholové manažery, kteří hledají komplexní pohled, který potřebují k vedení v digitálním světě, se zaměřením na strategické, organizační a inovační důsledky AI a datových technologií, a také pro vrcholové manažeřy, kteří chtějí budovat své vlastní schopnosti v oblasti strategie, vedení a inovací a zároveň vytvářet individuální, realizovatelné plány.

Osobní rozvoj

Potřebujete se stát inovativnějším, flexibilnějším a agilnějším myslitelem. Toužíte získat a aplikovat exkluzivní strategické poznatky.

Reálné problémy

Seznámíte se s mnoha podrobnými příklady z reálného světa a praktickými cvičeními, které vám pomohou vidět svět jinak a nakonec vyvinout promyšlenější strategie pro dosažení trvalého obchodního úspěchu.

Cílíte na rozvoj organizace

Naučíte se, jak najít a vytvořit nové, zefektivněné a převratné obchodní nápady, které budete následně moci realizovat v rámci organizace.

Co se v kurzu naučíte

Přínosy využití umělé inteligence

Umělá inteligence (AI) je klíčovým faktorem budoucí konkurenceschopnosti. Umělá inteligence již mění způsob, jakým společnosti vytvářejí obsah pro své online podnikání. Mnozí mluví o jejich použití, ale jen velmi málo z nich je používá. V rámci studia se dozvíte, jaké výhody vám umělá inteligence (AI) může poskytnout oproti konkurenci a jak a pro jaký obsah můžete tuto technologii použít ve svém online podnikání.

Strojové učení

Strojové učení je věda o tom, jak přimět počítače, aby jednaly, aniž by byly výslovně naprogramovány. V uplynulém desetiletí jsme díky strojovému učení získali samořiditelná auta, praktické rozpoznávání řeči, efektivní vyhledávání na webu a výrazně lepší porozumění lidskému genomu. Strojové učení je dnes tak rozšířené, že ho pravděpodobně používáte denně, aniž byste o tom věděli. Mnoho výzkumníků se také domnívá, že je to nejlepší způsob, jak pokročit na cestě k umělé inteligenci na úrovni člověka. V tomto předmětu se seznámíte s nejefektivnějšími technikami strojového učení a získáte praxi v jejich implementaci a zprovoznění. A co je ještě důležitější, seznámíte se nejen s teoretickými základy učení, ale získáte i praktické know-how potřebné k rychlému a výkonnému použití těchto technik na nové problémy.

Umělá inteligence v podnikání

Seznámíte se se základy používání velkých objemů dat, umělé inteligence a strojového učení a s různými oblastmi, v nichž je lze využít pro podporu podnikání. Budete se zabývat etikou a riziky umělé inteligence, návrhem rámce řízení pro spravedlivé použití umělé inteligence a také řízením lidí v rámci spravedlivého návrhu personálních funkcí v oblasti strojového učení. Seznámíte se také s efektivními marketingovými strategiemi využívajícími datovou analytiku a s tím, jak může personalizace zlepšit a prodloužit cestu a životní cyklus zákazníka. V neposlední řadě si vyslechnete přední odborníky z oboru, kteří vám poskytnou informace o tom, jak AI a Big Data revolučně mění způsob podnikání.

Automatizace marketingu a umělá inteligence

Jak vytvořit ideální marketingový stroj, který dokáže řídit akvizici a spokojenost a věrnost zákazníků? Výkonnostní marketing může vaší organizaci umožnit přijímat chytrá marketingová rozhodnutí optimálním způsobem. Navrstvení strojového učení a umělé inteligence tento proces ještě více podpoří a posune vaši marketingovou strategii na vyšší úroveň. Seznámíte se proto s klíčovými aspekty výkonnostního marketingu, které vám umožní plánovat efektivní kampaně výkonnostního marketingu, jež dovedou vaši organizaci k úspěchu. Své nové dovednosti využijete k návrhu strategie výkonnostního marketingu. Budete analyzovat cestu zákazníka a určíte, které části marketingového procesu lze nadstavit integrací strojového učení a umělé inteligence. Kromě toho budete hledat způsoby, jak zodpovědně spravovat data a soukromí zákazníků, abyste si získali a udrželi jejich důvěru ve vaši organizaci.

Produktový management a umělá inteligence

Organizace ve všech odvětvích stále více využívají umělou inteligenci a strojové učení k vytváření nových inovativních produktů a systémů. To vyžaduje, aby odborníci napříč různými funkcemi, nejen striktně v rámci týmů datové vědy a datového inženýrství, rozuměli tomu, kdy a jak lze umělou inteligenci použít, hovořili jazykem dat a analytiky a byli schopni pracovat v multifunkčních týmech na projektech strojového učení. Poskytneme vám proto základní znalosti o tom, jak strojové učení funguje a kdy a jak jej lze použít k řešení problémů. Osvojíte si dovednosti v oblasti uplatňování procesu datové vědy a osvědčených postupů v oboru při vedení projektů strojového učení a rozvinou kompetence v oblasti navrhování produktů umělé inteligence zaměřených na člověka, které zajišťují ochranu soukromí a etické standardy.

Cena Executive kurzu

Pokud jste připraveni posunout svou kariéru i osobní život zase o kousek výše a chcete získat vzdělání s inovativním a praktickým přístupem, tak neváhejte a přihlaste se!

Cena kurzu: 27 500,- Kč bez DPH

Platba může proběhnout jednorázově nebo být rozložena až do 3 bezúročných splátek. Před zahájením studia je vždy nutné uhradit první splátku ve výši 15.000 Kč.

Školné zahrnuje veškeré studijní materiály a přístup na všechny semináře či online přednášky pořádané European Institute of Finance & Management.

Sleva 5 %
Pokud se student rozhodne uhradit kurz jednorázově ještě před zahájením studia, bude mu na cenu kurzu dodatečně uplatněna sleva ve výši 5 %.

O certifikátu

Po úspěšném absolvování studijního kurzu obdržíte certifikát o absolvování od European Institute of Finance & Management, který bude cenným důkazem o tom, že jste si osvojili lepší schopnosti, znalosti a dovednosti v oblasti podnikání a problematiky umělé inteligence, která tuto oblast v současné době ovlivňuje a je třeba se v této problematice co nejlépe orientovat.

V průběhu kurzu budete průběžně hodnocení v souvislosti s plněním několika praktických úkolů. Tyto úkoly se plní vždy online a jejich úspěšné dokončení je podmínkou absolvování celého kurzu. Aby vám tedy bylo vydáno osvědčení o úspěšném absolvování, musíte splnit veškeré úkoly, které vám budou v rámci studia zadány. Tyto úkoly se liší v jednotlivých kurzech a odvíjejí se od náročnosti kurzu a požadavků garantů či lektorů kurzu.

Certifikát bude vystaven na vaše zákonné jméno a bude vám zaslán po úspěšném dokončení programu podle stanovených požadavků na adresu, kterou jste uvedli v přihlášce na kurz. Certifikát má neomezenou platnost a můžete ho využívat v rámci celé své kariérní cesty.