Úřední hodiny studijního oddělení: 9:00 - 17:00
Executive Education | European Insitute of Finance and ManagementExecutive Education | European Insitute of Finance and ManagementExecutive Education | European Insitute of Finance and Management
9:00 - 17:00
studium@eifm.cz
Praha

Vedení společnosti

Souhrn

Pojem „vedení“ samo o sobě může označovat řadu dovedností, které pomáhají manažerům ve svém celku správě vést nejen menší či větší tým, ale i celé projekty a společnosti. Ačkoli je vedení nehmotné, dobrý manažer může mít prokazatelný vliv na schopnost týmu plnit úkoly a na fungování celé společnost. Někteří manažeři mají to správné vedení v sobě a můžeme o nich říci, že jsou vrozenými lídry, avšak je tu větší část z nich, kteří tyto dovednosti vrozené nemají, a proto ocení kurzy, které jim pomohou tyto dovednosti rozvíjet.

Dnešní organizace potřebují vedoucí pracovníky, kteří dokážou sdělit jasnou vizi a strategii, řídit změny a udržovat inovativní a vysoce výkonnou kulturu. Ať už jste nový manažer nebo zkušený vedoucí, v obou případech získáte větší dovednosti, sebedůvěru a odborné znalosti, díky kterým se jako vedoucí pracovník posunete zase o kus dále.

Cílem tohoto kurzu je profesionalizace a zlepšení vašich koučovacích technik a základních principů, které jsou úzce navázány na vedení lidí. V rámci tohoto kurzu budete pracovat především na své osobnosti, na svém jednání a komunikaci, abyste si osvojili kreativní a originální metody rozvoje a práce s lidmi. Po jeho absolvování budete schopni vytvořit ve firmách podmínky pro kvalitnější profesní rámec a přispějete bezpochyby také k udržitelnému individuálnímu i kolektivnímu výkonu celého týmu a společnosti.

Klíčové benefity

Kurz je zaměřen na profesionály v oblasti podnikového koučování, kteří mají zkušenosti s porozuměním organizacím a jejich výzvám v oblasti transformace. Cílem tohoto kurzu, který kombinuje teorii a funkční praxi, je vybavit vás schopností orientovat se v dynamice vedení a efektivně vést týmy. V jeho rámci prozkoumáte své silné a slabé stránky jako vedoucího pracovníka, naučíte se formulovat své vize, prostudujete způsoby rozhodování v organizacích a zvážíte roli vedení při řízení změn.
 
V průběhu programu budete dále zkoumat využití moci a vlivu jako nástrojů vedení, analyzovat motivaci týmu, naučíte se řídit a vést změny a nakonec formulovat svůj osobní cíl vedení tak, aby byl v souladu s cíli organizace.
 
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budete schopni:

Základní informace:

  • 5 týdnů
  • Čeština
  • On-line
  • 12 500,- Kč
  • Kdykoliv

Knihovna

Studenti mají k dispozici online knihovnu s více než 10.000 odbornými publikacemi, knihami a odbornými pracemi.

Reference

Pro koho je kurz vhodný

Námi poskytovaný kurz v rámci Executive Education zaměřený na Vedení společnosti je určen vedoucím pracovníkům na všech úrovních, kteří chtějí zlepšit svou výkonnost jak na osobní úrovni, tak na úrovni organizace. Tento kurz vám umožní rozvíjet své profesní znalosti a dovednosti o vedení společnosti prostřednictvím analýzy jednotlivých rámců, nástrojů a poznatků, které přinášejí přidanou hodnotu vám, vašemu týmu a vaší organizaci.

Definujete svůj cíl

Určíte a vytvoříte si svůj styl vedení, vizi a způsob, jak je sladit s vyšším cílem organizace.

Směřujete ke změně

Prozkoumáte koncepty moci a vlivu a zjistíte, jak můžete vést týmy v období změn, aby tyto změny byly vždy přínosem.

Vytváříte hodnoty

Získáte znalosti o vlastnostech a schopnostech lídrů a využijete tyto poznatky ve své organizaci, abyste přispěli k jejímu úspěchu.

Co se v kurzu naučíte

Strategie a modely vedení organizace

Ve stále konkurenčnějším globálním prostředí již není kvalita považována za příjemný luxus. Je to podmínka úspěšné konkurence a přežití na trhu. Zatímco koncepty, nástroje a postupy pro kvalitu a zlepšování procesů jsou nyní všeobecně uznávané a pevně usazené ve velkém počtu vysoce výkonných organizací po celém světě, nebylo tomu tak vždy. Význam kvality v organizacích prošel kompletním vývojovým cyklem.
 
Budete se proto učit vyvíjet opatření a standardy kvality služeb, navrhovat postupy, které zlepšují učení a výsledky zaměstnanců, a hodnotit různé přístupy ke zlepšování procesů. Pomocí nástrojů, které se v tomto předmětu naučíte, budete schopni propojit strategická rozhodnutí s jejich dopadem na výkonnost organizace.

Vedení týmů

V dnešní době jsou adaptace a rychlá reakce klíčovým prvkem úspěchu organizace. S rostoucími požadavky musí organizace využívat týmy k dosažení strategických cílů a naplnění iniciativ. Na základě nabytých znalostí budou studenti diagnostikovat potřeby týmů, nastavovat očekávání pro rozvoj, využívat konflikty k posílení změn a budovat autonomii týmů, aby podpořili vedoucí pracovníky při přijímání strategičtějšího zaměření.

Strategické rozhodování

Schopnost přijímat efektivní a včasná rozhodnutí je pro úspěšné vedoucí pracovníky zásadní dovedností. Zvládnutí této dovednosti ovlivňuje všechny aspekty každodenní činnosti i strategického plánování. Zdokonalíte své rozhodovací dovednosti podle metodiky založené na ověřených činnostech a správných organizačních přístupech a odejdete lépe vybaveni pro sebevědomé řešení jakéhokoli velkého či malého rozhodnutí.

Motivace lidí k lepšímu výkonu

Vedoucí pracovníci jsou zodpovědní za to, aby své zaměstnance motivovali k co nejvyššímu výkonu.  Většina vedoucích pracovníků si uvědomuje, že motivace je klíčovou hnací silou vysokého výkonu. Jen málo vedoucích pracovníků je však zkušených ve volbě správné kombinace přístupů a nástrojů k motivaci všech svých lidí. Tento předmět připravuje vedoucí pracovníky na to, aby dokázali analyzovat problémy s výkonem a posoudit, zda je skutečně lze přičíst nedostatku motivace, nebo jedné z několika dalších hlavních příčin.

Soft skills a leadership

Koučování je o budování vztahů - a to je nezbytné pro to, aby vaše organizace společně postupovala vpřed a dosahovala lepších výsledků. Být efektivním koučem vyžaduje dovednosti, které lze trénovat a osvojit si, včetně naslouchání, budování důvěryhodnosti a důvěryhodnosti a projevování empatie. V rámci tohoto předmětu určíte pět funkcí koučování a pravidla pro vedení koučovacích rozhovorů. Nakonec prozkoumáte některé klasické chyby, kterých se lidé při koučování často dopouštějí, a zjistíte, jak se můžete sami vyvarovat opakování těchto chyb.

Cena Executive kurzu

Pokud jste připraveni posunout svou kariéru i osobní život zase o kousek výše a chcete získat vzdělání s inovativním a praktickým přístupem, tak neváhejte a přihlaste se!

Cena kurzu: 12 500,- Kč bez DPH

Platba může proběhnout jednorázově nebo být rozložena až do 3 bezúročných splátek. Před zahájením studia je vždy nutné uhradit první splátku ve výši 5000 Kč.

Školné zahrnuje veškeré studijní materiály a přístup na všechny semináře či online přednášky pořádané European Institute of Finance & Management.

Sleva 5 %
Pokud se student rozhodne uhradit kurz jednorázově ještě před zahájením studia, bude mu na cenu kurzu dodatečně uplatněna sleva ve výši 5 %.

O certifikátu

Po úspěšném absolvování studijního kurzu obdržíte certifikát o absolvování od European Institute of Finance & Management, který bude cenným důkazem o tom, že jste si osvojili lepší schopnosti, znalosti a dovednosti v oblasti vedení, myšlení a vašich soft skills, které na to úzce navazují. Tento kurz je akreditovaný organizací Global Academy of Management, která zastřešuje vzdělávací kurzy v oblasti managementu a řízení.

V průběhu kurzu budete průběžně hodnocení v souvislosti s plněním několika praktických úkolů. Tyto úkoly se plní vždy online a jejich úspěšné dokončení je podmínkou absolvování celého kurzu. Aby vám tedy bylo vydáno osvědčení o úspěšném absolvování, musíte splnit veškeré úkoly, které vám budou v rámci studia zadány. Tyto úkoly se liší v jednotlivých kurzech a odvíjejí se od náročnosti kurzu a požadavků garantů či lektorů kurzu.

Certifikát bude vystaven na vaše zákonné jméno a bude vám zaslán po úspěšném dokončení programu podle stanovených požadavků na adresu, kterou jste uvedli v přihlášce na kurz. Certifikát má neomezenou platnost a můžete ho využívat v rámci celé své kariérní cesty.